Tonkotsu Shoyu Ramen with Karaage

Tonkotsu Shoyu Ramen with Karaage

Tonkotsu Shoyu Ramen with Karaage

Regular price ₱715.00